Prievidza

Športová

Najzložitejší podchod na Slovensku

Posprejovaným a nevľúdnym podchodom musia denne chodiť stovky detí do školy a zo školy. Nakoľko nie je podchod osvetlený, v zime sú popoludňajšie návraty z vyučovania zvlášť strašidelné.

Vďaka vám sme podchod kompletne zrekonštruovali. Boli opravené zničené steny a popraskané zábradlie. Vyčistený podchod bol potom taktiež vyzdobený miestnym umelcom, ktorý na steny podchodu namaľoval významné stavby Prievidze. Hotový podchod tak už nestraší prechádzajúcich ľudí a deti, ktoré ním prechádzajú do školy, môžu obdivovať významné stavby svojho mesta.

Zapojené značky

Partner projektu: