Brezno

Obnova studne v arboréte Banisko

V okrajovej časti mesta, nazývanej Banisko, sa nachádza vzácny historický ovocný sad. Lokalita sa stala vyhľadávaným miestom odpočinku, relaxu i športu obyvateľov všetkých vekových kategórií. Deti materských a základných škôl ho často navštevujú v rámci praktických častí vzdelávacieho procesu.

Od roku 2018 sa naša organizácia Brezno pre občanov, n.o. v spolupráci s dobrovoľníkmi a aj expertmi – arboristami – intenzívne venuje jeho obnove a revitalizácii. V rámci obnovy historického sadu, prišiel aj známy odborník, profesor Hričovský, ktorý ponúkol cenné rady a predviedol názorné ukážky správneho orezávania ovocných drevín.

V spolupráci s Technickými službami mesta Brezno boli v sade osadené lavičky, aby si návštevníci vychutnali atmosféru okolitého prostredia. Našim cieľom je naďalej pokračovať v zveľaďovaní tejto jedinečnej lokality.

V jednej časti arboréta boli nájdené zvyšky niekdajšej studne. Zámerom nášho projektu je studňu obnoviť a využívať ju na zavlažovanie drevín a kríkov. Plánujeme osadiť aj  hmyzí hotel, kŕmidlo pre zver, informačné tabule a úpravu jestvujúcej mokrade nachádzajúcej sa pri vstupe do sadu. Tieto aktivity budeme uskutočňovať s pomocou dobrovoľníkov – rodiny s deťmi, seniori z Denného centra Prameň, študenti Mestského mládežníckeho parlamentu, žiaci základných a stredných škôl. Našim zámerom tak podporíme symbiózu človeka s prírodou priamo v mestskom prostredí.

Zdieľať na Facebooku

Hlasovať môžete aj za tieto projekty:

(Hlasovanie prebieha od 1.4. do 31.5.2021)
Všetky projekty
Výherci balíčkov Cif
Miloš H., Dobroslava
Zuzana T., Nitra
Pavol Ž., Svidník
Lenka B., Poprad
Lenka T., Brezno
Marián U., Zborov
Mária Š., Svidník
Ján Š., Brezno
Magdaléna C., Poprad
Oldřiška V., Matejovce
Veronika R., Prievidza
Peter G., Opatovce

Priebežné výsledky

Malé mestá

1. Svidník - 3304 hl.
2. Brezno - 2882 hl.
3. DCKK - Košice - 2507 hl.
4. Bánovce n. Bebravou - 1876 hl.
5. OZ PRO MEMORY - SNV - 824 hl.
6. Dubnica - 762 hl.
7. Skalica - 518 hl.
8. Vranov n. Topľou - 459 hl.
9. Dolné Lovčice - 310 hl.
10. OZ Radvaň - 258 hl.

Veľké mestá

1. Levice - 2055 hl.
2. Topoľčany - 1888 hl.
3. Poprad - 1503 hl.
4. Ružomberok - 1197 hl.
5. Lučenec - 976 hl.
6. Nitra - 678 hl.
7. Trenčín - 527 hl.
8. Prievidza - 429 hl.
9. Trebišov - 379 hl.
10. Košice - 52 hl.

Kontaktujte nás

    Vyplňte, prosím formulár

    Váš hlas prosím potvrďte kliknutím na link, ktorý ste obdržali v potvrdzujúcom e-maile.
    Ďakujeme, že robíte Slovensko krajším!