Brezno

Obnova studne v arboréte Banisko

V okrajovej časti mesta, nazývanej Banisko, sa nachádza vzácny historický ovocný sad. Lokalita sa stala vyhľadávaným miestom odpočinku, relaxu i športu obyvateľov všetkých vekových kategórií. Deti materských a základných škôl ho často navštevujú v rámci praktických častí vzdelávacieho procesu.

Od roku 2018 sa naša organizácia Brezno pre občanov, n.o. v spolupráci s dobrovoľníkmi a aj expertmi – arboristami – intenzívne venuje jeho obnove a revitalizácii. V rámci obnovy historického sadu, prišiel aj známy odborník, profesor Hričovský, ktorý ponúkol cenné rady a predviedol názorné ukážky správneho orezávania ovocných drevín.

V spolupráci s Technickými službami mesta Brezno boli v sade osadené lavičky, aby si návštevníci vychutnali atmosféru okolitého prostredia. Našim cieľom je naďalej pokračovať v zveľaďovaní tejto jedinečnej lokality.

V jednej časti arboréta boli nájdené zvyšky niekdajšej studne. Zámerom nášho projektu je studňu obnoviť a využívať ju na zavlažovanie drevín a kríkov. Plánujeme osadiť aj  hmyzí hotel, kŕmidlo pre zver, informačné tabule a úpravu jestvujúcej mokrade nachádzajúcej sa pri vstupe do sadu. Tieto aktivity budeme uskutočňovať s pomocou dobrovoľníkov – rodiny s deťmi, seniori z Denného centra Prameň, študenti Mestského mládežníckeho parlamentu, žiaci základných a stredných škôl. Našim zámerom tak podporíme symbiózu človeka s prírodou priamo v mestskom prostredí.

Zdieľať na Facebooku

Hlasovať môžete aj za tieto projekty:

(Hlasovanie prebieha od 1.4. do 31.5.2021)
Všetky projekty
Hlasovaním za ľubovoľný projekt
budete zaradený do žrebovania
o 12 balíčkov
produktov značky Cif

Priebežné výsledky

Malé mestá

1. Bánovce n. Bebravou - 2448 hl.
2. Svidník - 2285 hl.
3. Brezno - 2247 hl.
4. DCKK - Košice - 1290 hl.
5. OZ PRO MEMORY - SNV - 787 hl.
6. Dubnica - 712 hl.
7. Skalica - 508 hl.
8. Vranov n. Topľou - 347 hl.
9. Dolné Lovčice - 301 hl.
10. OZ Radvaň - 212 hl.

Veľké mestá

1. Levice - 1909 hl.
2. Topoľčany - 1626 hl.
3. Poprad - 1299 hl.
4. Lučenec - 834 hl.
5. Nitra - 625 hl.
6. Trenčín - 486 hl.
7. Prievidza - 413 hl.
8. Ružomberok - 407 hl.
9. Trebišov - 332 hl.
10. Košice - 33 hl.

Kontaktujte nás

    Vyplňte, prosím formulár

    Váš hlas prosím potvrďte kliknutím na link, ktorý ste obdržali v potvrdzujúcom e-maile.
    Ďakujeme, že robíte Slovensko krajším!