Brezno

Obnova studne v arboréte Banisko

V okrajovej časti mesta, nazývanej Banisko, sa nachádza vzácny historický ovocný sad. Lokalita sa stala vyhľadávaným miestom odpočinku, relaxu i športu obyvateľov všetkých vekových kategórií. Deti materských a základných škôl ho často navštevujú v rámci praktických častí vzdelávacieho procesu.

Od roku 2018 sa naša organizácia Brezno pre občanov, n.o. v spolupráci s dobrovoľníkmi a aj expertmi – arboristami – intenzívne venuje jeho obnove a revitalizácii. V rámci obnovy historického sadu, prišiel aj známy odborník, profesor Hričovský, ktorý ponúkol cenné rady a predviedol názorné ukážky správneho orezávania ovocných drevín.

V spolupráci s Technickými službami mesta Brezno boli v sade osadené lavičky, aby si návštevníci vychutnali atmosféru okolitého prostredia. Našim cieľom je naďalej pokračovať v zveľaďovaní tejto jedinečnej lokality.

V jednej časti arboréta boli nájdené zvyšky niekdajšej studne. Zámerom nášho projektu je studňu obnoviť a využívať ju na zavlažovanie drevín a kríkov. Plánujeme osadiť aj  hmyzí hotel, kŕmidlo pre zver, informačné tabule a úpravu jestvujúcej mokrade nachádzajúcej sa pri vstupe do sadu. Tieto aktivity budeme uskutočňovať s pomocou dobrovoľníkov – rodiny s deťmi, seniori z Denného centra Prameň, študenti Mestského mládežníckeho parlamentu, žiaci základných a stredných škôl. Našim zámerom tak podporíme symbiózu človeka s prírodou priamo v mestskom prostredí.

Zdieľať na Facebooku

Hlasovať môžete aj za tieto projekty:

(Hlasovanie prebieha od 1.4. do 31.5.2021)
Všetky projekty
Hlasovaním za ľubovoľný projekt
budete zaradený do žrebovania
o 12 balíčkov
produktov značky Cif

Priebežné výsledky

Malé mestá

1. Brezno - 1347 hl.
2. Bánovce n. Bebravou - 1284 hl.
3. OZ PRO MEMORY - SNV - 632 hl.
4. Dubnica - 548 hl.
5. Skalica - 338 hl.
6. DCKK - Košice - 227 hl.
7. Dolné Lovčice - 202 hl.
8. OZ Radvaň - 158 hl.
9. Svidník - 38 hl.
10. Vranov n. Topľou - 30 hl.

Veľké mestá

1. Topoľčany - 1144 hl.
2. Poprad - 985 hl.
3. Levice - 544 hl.
4. Lučenec - 518 hl.
5. Nitra - 443 hl.
6. Ružomberok - 264 hl.
7. Trenčín - 262 hl.
8. Trebišov - 253 hl.
9. Prievidza - 203 hl.
10. Košice - 12 hl.

Kontaktujte nás

    Vyplňte, prosím formulár

    Váš hlas prosím potvrďte kliknutím na link, ktorý ste obdržali v potvrdzujúcom e-maile.
    Ďakujeme, že robíte Slovensko krajším!