Skalica

Hrou bližšie k prírode

Zvýšenie záujmu detí a ich rodičov o aktívny pobyt v prírode, a tým budovanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu už od najmenších detí, to je hlavný cieľ projektu s názvom „Hrou bližšie k prírode“.

Problémom súčasnosti je fakt, že čoraz viac detí trávi svoj voľný čas pasívne vo svojich domovoch. Zrealizovaním nášho projektu chceme zatraktívniť prírodnú oddychovú zónu pri Skalickom potoku, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti zastavaného územia mesta. Veríme, že osadením herných prvkov z agátového dreva zvýšime záujem detí a ich rodičov o aktívny pobyt v krajine a zvýšime podiel ich voľného času stráveného mimo ich domovy na maximum.

V priestore oddychovej zóny je v súčasnosti vybudované ohnisko, vysiata tráva a kvetnatá lúka. Deti, ktoré tu budú aktívne tráviť svoj voľný čas, budú môcť okrem hry pozorovať a spoznávať pestrosť a rozmanitosť fauny a flóry. Všetky tieto aspekty spojené s prírodnou oddychovou zónou pri Skalickom potoku povedú k budovaniu pozitívneho vzťahu detí, mládeže, ale aj ich rodičov k prírode a životnému prostrediu.

Zdieľať na Facebooku

Hlasovať môžete aj za tieto projekty:

(Hlasovanie prebieha od 1.4. do 31.5.2021)
Všetky projekty
Hlasovaním za ľubovoľný projekt
budete zaradený do žrebovania
o 12 Balíčkov
produktov značky Cif

Priebežné výsledky

Malé mestá

1. Svidník - 3304 hl.
2. Brezno - 2882 hl.
3. DCKK - Košice - 2506 hl.
4. Bánovce n. Bebravou - 1876 hl.
5. OZ PRO MEMORY - SNV - 824 hl.
6. Dubnica - 762 hl.
7. Skalica - 518 hl.
8. Vranov n. Topľou - 459 hl.
9. Dolné Lovčice - 310 hl.
10. OZ Radvaň - 258 hl.

Veľké mestá

1. Levice - 2055 hl.
2. Topoľčany - 1886 hl.
3. Poprad - 1503 hl.
4. Ružomberok - 1197 hl.
5. Lučenec - 976 hl.
6. Nitra - 678 hl.
7. Trenčín - 527 hl.
8. Prievidza - 428 hl.
9. Trebišov - 379 hl.
10. Košice - 52 hl.

Kontaktujte nás

    Vyplňte, prosím formulár

    Váš hlas prosím potvrďte kliknutím na link, ktorý ste obdržali v potvrdzujúcom e-maile.
    Ďakujeme, že robíte Slovensko krajším!