Skalica

Hrou bližšie k prírode

Zvýšenie záujmu detí a ich rodičov o aktívny pobyt v prírode, a tým budovanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu už od najmenších detí, to je hlavný cieľ projektu s názvom „Hrou bližšie k prírode“.

Problémom súčasnosti je fakt, že čoraz viac detí trávi svoj voľný čas pasívne vo svojich domovoch. Zrealizovaním nášho projektu chceme zatraktívniť prírodnú oddychovú zónu pri Skalickom potoku, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti zastavaného územia mesta. Veríme, že osadením herných prvkov z agátového dreva zvýšime záujem detí a ich rodičov o aktívny pobyt v krajine a zvýšime podiel ich voľného času stráveného mimo ich domovy na maximum.

V priestore oddychovej zóny je v súčasnosti vybudované ohnisko, vysiata tráva a kvetnatá lúka. Deti, ktoré tu budú aktívne tráviť svoj voľný čas, budú môcť okrem hry pozorovať a spoznávať pestrosť a rozmanitosť fauny a flóry. Všetky tieto aspekty spojené s prírodnou oddychovou zónou pri Skalickom potoku povedú k budovaniu pozitívneho vzťahu detí, mládeže, ale aj ich rodičov k prírode a životnému prostrediu.

Zdieľať na Facebooku

Hlasovať môžete aj za tieto projekty:

(Hlasovanie prebieha od 1.4. do 31.5.2021)
Všetky projekty
Výherci balíčkov Cif
Miloš H., Dobroslava
Zuzana T., Nitra
Pavol Ž., Svidník
Lenka B., Poprad
Lenka T., Brezno
Marián U., Zborov
Mária Š., Svidník
Ján Š., Brezno
Magdaléna C., Poprad
Oldřiška V., Matejovce
Veronika R., Prievidza
Peter G., Opatovce

Priebežné výsledky

Malé mestá

1. Svidník - 3304 hl.
2. Brezno - 2882 hl.
3. DCKK - Košice - 2507 hl.
4. Bánovce n. Bebravou - 1876 hl.
5. OZ PRO MEMORY - SNV - 824 hl.
6. Dubnica - 762 hl.
7. Skalica - 518 hl.
8. Vranov n. Topľou - 459 hl.
9. Dolné Lovčice - 310 hl.
10. OZ Radvaň - 258 hl.

Veľké mestá

1. Levice - 2055 hl.
2. Topoľčany - 1888 hl.
3. Poprad - 1503 hl.
4. Ružomberok - 1197 hl.
5. Lučenec - 976 hl.
6. Nitra - 678 hl.
7. Trenčín - 527 hl.
8. Prievidza - 429 hl.
9. Trebišov - 379 hl.
10. Košice - 52 hl.

Kontaktujte nás

    Vyplňte, prosím formulár

    Váš hlas prosím potvrďte kliknutím na link, ktorý ste obdržali v potvrdzujúcom e-maile.
    Ďakujeme, že robíte Slovensko krajším!