Bratislava

Petržalka

Odpudivé Petržalské terasy

Terasa na Vavilovovej ulici je roky uzavretá, chátrajúca a postupne život ohrozujúca (naklonené zábradlie, popod ktoré chodia obyvatelia z okolia). Návrh spočíva v jej otvorení v rámci prevádzkových hodín miestnej knižnice a zariadení priestoru základným mobiliárom. Vytvoríme tak poloverejný priestor pre obyvateľov, klientov knižnice aj detského centra Svetielko. Priestor vybavíme tieniacim prístreškom, sedacím mobiliárom a mobilnými veľkokapacitnými kvetináčmi. Rozšírime tak plochu existujúcej zelene pod terasou a vytvoríme priestor so sedením, ktoré v blízkom okolí dnes nie je. Dôležitú úlohu v projekte hrajú partneri Miestna knižnica Petržalka a detské centrum Svetielko. Zamestnanci knižnice sa budú starať o otváranie a zatváranie terasy. Detské centrum funguje ako stacionár pre hendikepované deti. Sídli na terase, teda je vertikálne odčlenené od terénu. Nemá dnes vonkajšie priestory, kde by mohli deti chodiť a tráviť čas vonku. Práve tento potenciál prinesie revitalizácia terasy.

Zapojené značky

Partner projektu: