Levice

Ľ. Štúra

Altánok a jazierko

Altánok u jazierka v parku poskytoval návštevníkom príjemné posedenie a relax. Za tie roky ale už pomaly zastaral a objavili sa na ňom stopy po grafitti. Z toho dôvodu už v altánku netrávili ľudia mnoho času a kvôli absencii osvetlenia sa mu ľudia po zotmení vyhýbali.

V prvom rade sme vyčistili altánok a okolie od odpadkov a nečistôt. Z altánku bolo od-stránené grafitti a bol znova natrený anti-grafitti náterom. Drevené obloženie altánku bolo opracované, zbrúsené a tiež natrené a vyčistili sme aj strechu altánku od nečistôt. Okolie altánku bolo spevnené štrkom a pred altánok sme vysadili dva nové válovy s kvetinami, ktoré okolie oživili. Aby si verejnosť užila relax v altánku, nainštalovali sme doňho betónový šachový stôl s posedením. Do ďalších úprav sa plánovalo nové osvet-lenie a kamerový systém, ktorý by z altánku urobil bezpečnejšie miesto.

Zapojené značky

Partner projektu: