Levice

Obnova kaplnky sv. Urbana v Leviciach

Kaplnka sv. Urbana bola postavená v 18.storočí. Levičanom je dobre známa, nakoľko je spájaná s legendou o vodcovi stavovského povstania, s kniežaťom Františkom II. Rákocim, ktorý v roku 1705 mal táboriť pod mohutným brestom rastúcim pri kaplnke. Kaplnka vytvárala kedysi akýsi vstup do viničných lokalít Levice-Káka a Malý a Veľký Urban (dnešné sídlisko Vinohrady). Rozrastajúcou sa výstavbou v meste, sa stala súčasťou zástavby rodinných domov. I naďalej však ľudia na ňu spomínajú ako na historickú pamiatku, ktorá ich vítala na ceste k vinohradom. Obrovský brest rastúci pri nej vytváral príjemný tieň. Strom i kaplnka boli obľúbeným miestom schôdzok zaľúbencov, ale aj ľudí vracajúcich sa z viníc a furmanov, miestom modlitieb a rozjímaní a zastávok slávnostných cirkevných procesií.

Strom v roku 1966 vyschol a jeho kmeň spráchnivel, a tak sa tento drevený „pamätník“ v roku 1992 definitívne zrútil. V roku 2018 bol Levickým okrášľovacím spolkom zasadený pôvodný druh stromu – brest.

Kaplnka rokmi chátra, nikto sa k nej vlastníctvu nehlási, a preto sme sa rozhodli, že ju zachránime a vrátime jej zašlú slávu.

V rámci projektu by sme radi kaplnku zrekonštruovali, prinavrátili jej krásu a zároveň ju prostredníctvom tohto projektu opätovne zviditeľnili.

Pre záchranu predstavenej pamiatky potrebujeme zrealizovať nasledovné aktivity:

  • Zrealizovať kompletnú hydroizoláciu
  • Obnoviť fasádu
  • Osadiť novú strechu z materiálu titán-zinok
  • Vyrobiť o osadiť kópiu pôvodných dverí

Súčasťou projektu bude i osadenie menšej informačnej tabule obsahujúcej informácie o histórii kaplnky a bývalého brestu, ako aj o podpore projektu.

Zapojené značky

Partner projektu: